Stimuleringsregeling

Inleiding

Onderdeel van het Sportakkoord is de stimuleringsregeling. Via deze regeling kunnen verenigingen, maatschappelijke organisaties en overige partners een bijdrage ontvangen om initiatieven en projecten uit te voeren.

De initiatieven die hiervoor in aanmerking komen zijn:
- Initiatieven en projecten die, voornamelijk oudere, inwoners aan het sporten en bewegen krijgen;
- Initiatieven en projecten om vitale en gezonde sportverenigingen te realiseren, waarbij er ook aandacht is voor de rol die zij spelen in het creëren van een gezonde omgeving;
- Initiatieven en projecten die een impuls geven aan nieuwe en structurele samenwerking tussen verschillende partijen in Bloemendaal.

Stimuleringsaanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden bij sport@bloemendaal.nl.

Vier keer per jaar wordt er door de regiegroep vergaderd en vindt er besluitvorming plaats. Aanvragen ingediend voor 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober horen eind van de genoemde maand of een bijdrage wordt toegekend. 

Verdere informatie en de precieze voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen zijn terug te vinden in het sportakkoord (vanaf pagina 16).