Valpreventie

Valpreventie

Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig de dagelijkse dingen blijven doen. Juist daarom is het belangrijk dat u sterk en stevig op uw benen staat.
Wie goed in balans is, is zekerder van zichzelf. Met het beweegprogramma In Balans kunt u een enorme verbetering van uw spierkracht en evenwicht
bereiken. De kans om te vallen wordt daarmee kleiner.

De cursus wordt gegeven door n gediplomeerde ‘In Balans’ docent en behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

- De factoren die een rol spelen bij het ontstaan van valongelukken
- Wat je zelf kunt doen om de kans op vallen kleiner te maken
- Tips en eenvoudige maatregelen om onveilige situaties in en om uw huis te verbeteren
- Het belang van bewegen en een actieve leefstijl
- Versterken van benen en verbeteren van het evenwichtsgevoel

De cursus zal georganiseerd worden bij voldoende aanmeldingen(10)

De cursus is een product van VeiligheidNL (www.veiligheid.nl/inbalans) en is voor de deelnemers die u voorgingen succesvol geweest!